Socialinė atsakomybė

Mes rūpinamės savo darbuotojais, tausojame aplinką, remiame bendruomenių iniciatyvas ir jų kultūrinius renginius. Prisidedame prie gamtą ir aplinką tausojančių projektų.

Tikime, kad geriausius rezultatus duoda ne tik savo darbo išmanymas ir supratimas, bet ir pagarba žemei bei meilė mus supančiam pasauliui.

Kasmet vis didesnes lėšas investuojame į darbuotojų žinių gilinimą bei kvalifikacijos kėlimą ir skatiname dalyvauti tiek vidiniuose, tiek išoriniuose mokymuose, seminaruose, kursuose. Organizuojame vasaros stovyklas darbuotojų vaikams, o visą kolektyvą su šeimomis kasmet kviečiame į vasaros šventę.

Mūsų įmonės veikla sertifikuota pagal naująjį tarptautinį darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos standartą (ISO 45001:2018), kuris padeda mums visapusiškai rūpintis darbuotojų sveikata ir sauga. Bendrovės padaliniuose nuolat vykdome aplinkos būklės monitoringą, atliekų rūšiavimą, nuotekų valymo įrenginių tobulinimus. Vadovaudamiesi taršos prevencijos principais, siekiame taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius bei energetinius išteklius. Bendrovės padaliniai turi keturis taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimus, kurie suteikia galimybę reguliariai vykdyti taršų monitoringą bei skubiai reaguoti į parametrų kaitą.

Nuolat investuojame į gamyboje diegiamas efektyvias, aplinką tausojančias technologijas ir taršą mažinančias prevencijos priemones, tobuliname skystųjų bei birių trąšų praktines naudojimo rekomendacijas, diegiame pažangesnes tręšimo technologijas, ieškome galimybių padidinti trąšų efektyvumą derliui ir jo kokybei, sumažinti trąšų ir tręšimo darbų savikainą ir poveikį aplinkai.

Mūsų specialistai seminarų, leidinių, saugos duomenų lapų pagalba nuolat informuoja klientus apie tinkamą ir aplinką tausojantį trąšų naudojimą bei jų sandėliavimą.

achema74

Achemos grupės socialinės partnerystės iniciatyvos

Bendrovės