Aplinkosauga

UAB Koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ ir jo dukterinės bendrovės siekia veikti tvariai, atsakingai naudoti gamtos išteklius bei nuosekliai mažinti savo poveikį aplinkai. Gamyboje diegiamos efektyvios, aplinką tausojančios technologijos ir taršą mažinančios prevencijos priemonės. Koncernui priklausančios įmonės yra įdiegusios aplinkos apsaugos vadybos sistemas, atitinkančias ISO:14001 standarto reikalavimus.

achema66

Iš visų Koncerno įmonių daugiausia į aplinkosaugos priemones investuoja azoto trąšų ir kitų pramoninių chemijos produktų gamintoja AB „Achema“. Bendrovė itin daug dėmesio skiria energijos sąnaudų mažinimui ir įrangos modernizavimui. 2016 metais įmonė aplinkosaugos projektams skyrė per 440 tūkst. eurų. Atnaujinus įmonėje amoniako įrenginius ir sumažinus gamtinių dujų sąnaudas amoniakui gaminti, į aplinką neišmetama apie 58 tūkst. tonų CO2. Bendrovė itin daug dėmesio skyrė energijos sąnaudoms mažinti ir įrangai modernizuoti. „Achemos“ poveikis aplinkai, palyginti dabartinius aplinkos taršos rodiklius su buvusiais prieš 10-20 metų, sumažėjo keleriopai.

2008 metais AB „Achema“ pasirašė istorinį susitarimą su LR Aplinkos ministerija dėl investicijų į aplinkos apsaugą. Tai reiškia, kad bendrovė, vykdydama Kioto protokolo Bendrojo įgyvendinimo mechanizmo projektą, parduoda suteiktus teršalų mažinimo vienetus, o gautas lėšas investuoja tik į aplinkosaugos projektus. AB „Achema“ savanoriškai įgyvendinami du Kioto protokolo projektai vien per metus anglies dioksido išmetimą į atmosferą leido sumažinti 1,3 mln. tonų. 2006 metais Helsinkio komisija, kuri rūpinasi Baltijos jūros aplinkos apsauga, išbraukė AB „Achema“ iš „karštųjų taškų“ sąrašo.

„Achemos“ aplinkos apsaugos iniciatyvos ne kartą įvertintos. Per Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimų (NAVA) ceremoniją 2009 metais AB „Achema“ tarp didžiųjų šalies pramonės įmonių buvo pripažinta Metų aplinkosaugos įmone. 2012-aisiais AB „Achema“ tarp Lietuvos verslo lyderių buvo pripažinta „Žaliausia įmone 2011“.

Sužinokite daugiau AB „Achema“ interneto svetainėje.

AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija (KLASCO) teritorijoje vyksta aktyvi krova, todėl itin svarbu, kad bendrovės veikla neturėtų neigiamos įtakos Kuršių marių ekosistemai ir gyventojams. KLASCO, siekdama mažinti aplinkai daromą poveikį, taiko pažangias krovos darbų technologijas ir naudoja modernią įrangą. Bendrovėje įdiegta ir sertifikuota aplinkos vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio standarto ISO 14001:2004 reikalavimus.

Įmonėje trąšos kraunamos uždarais konvejeriais, kurie turi kietąsias daleles surenkančius oro filtrus. Uždarais konvejeriais su oro filtrais taip pat eksploatuojamas grūdų terminalas. Įmonėje sumontuota 12 metrų aukščio triukšmo slopinimo siena. Įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, apskaitomos ir kontroliuojamos ozono sluoksnį ardančios medžiagos.

Klaipėdos uoste kompanija KLASCO įrengė lietaus nuotekų tinklus, pastatė naftos gaudyklę ir smėliagaudę taip užtikrindama, kad į uosto akvatoriją patektų tik švarus vanduo.

Sužinokite daugiau KLASCO interneto svetainėje.

UAB „Krovinių terminalas“ yra vienas moderniausių prie Baltijos jūros veikiančių naftos ir chemijos produktų krovos terminalų Rytų Europos šalyse. Jo veikla atitinka visus tarptautinėje rinkoje galiojančius saugos bei patikimumo reikalavimus. Tai pirmas regione terminalas, kuriame yra įdiegtos ir veikia net keturios ISO standartų reikalavimus atitinkančios vadybos sistemos.

Terminale veikia moderni garų rekuperavimo įrenginių sistema surenkanti benzino garus, įrenginio pajėgumas virš 2000 m3 per valandą, išsiskiriančius kraunant tanklaivius ir geležinkelio vagonus. 

Bendrovė, siekdama visiškos oro kokybės kontrolės, visoje terminalo teritorijoje įrengė 87 oro taršos detektorius. Benzino saugyklose buvo sumontuoti plaukiojantys stogai, kurie 95 proc. sumažina lakiųjų organinių junginių garavimą, įdiegtos kitos priemonės, apsaugančios nuo vandens ir oro taršos. 

Kad sumažinti naftos produktų garų patekimą į aplinką iškraunant geležinkelio cisternas, yra naudojami specialūs dangčiai-vožtuvai. Įmonės veiklą nuolat tikrina valstybinė pavojingų objektų komisija. 2017 metais UAB „Krovinių terminalas“ patvirtinta naują aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto LST EN ISO 14001:2015 versiją.

Sužinokite daugiau „Krovinių terminalo“ interneto svetainėje.

Bendrovėje „Agrochema“ įdiegta ir sertifikuota aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal standartą ISO:14001. Įmonė kartu su AB „Achema“ specialiu ženklu pradėjo žymėti gaminamą ir parduodamą produkciją. Šios dvi įmonės dalyvauja edukaciniame projekte „Būk atsakingas ‒ saugok Baltijos jūrą“. Projektas leidžia supažindinti Lietuvos ūkininkus su Baltijos jūros aplinkosaugos problemomis, atsakingai naudoti azoto trąšas ir mažinti Baltijos jūros eutrofikaciją.

„Agrochema“ yra Lietuvos augalų apsaugos asociacijos narė. Jonavoje, Šeduvoje, Vilkaviškyje, Viduklėje įrengti specializuoti pesticidų sandėliai.

Sužinokite daugiau „Agrochemos“ interneto svetainėje.

UAB „Renerga“, UAB „Renerga – 1“, „Vetrna energie“ HL s.r.o. ir „Eko-Energija“ d.o.o. gamina žaliąją elektros energiją iš saulės, vandens ir vėjo.

Sužinokite daugiau interneto svetainėse.