„Achemos“ vadovas: profsąjungos siūlomos kolektyvinės sutarties nepasirašome, nes tai ne partnerystė

Jonavos azotinių trąšų gamybos bendrovės „Achema“ darbuotojai antradienį pradėjo neterminuotą streiką – jame dalyvavo 124 t.y. 9,7 proc. bendrovės darbuotojų. Vienas pagrindinių reikalavimų, kuriuos bendrovės vadovybei kelia darbuotojų profesinė sąjunga – pasirašyti kolektyvinę sutartį.

Pasak įmonės generalinio direktoriaus Ramūno Miliausko, bendrovė jos nepasirašo, nes, visų pirma, tai būtų ne partnerystė.

„Taip, kaip šiuo metu elgiasi profsąjunga, partneriai nedaro. Esame verčiami pildyti eilę niekuo nepagrįstų reikalavimų bei suteikti išskirtines privilegijas profsąjungos nariams, tokiu būdu apeinant likusius beveik du trečdalius bendrovės darbuotojų. Toks požiūris prasilenkia su mūsų vertybėmis bei įsitikinimais. Daug kartų sakiau ir sakysiu, kad mums svarbūs ir reikalingi visi darbuotojai, nepriklausomai nuo jų užimamų pareigų, gaunamo atlyginimo, narysčių ar kitų kriterijų“, – sako R. Miliauskas.

Be to, kad profesinės sąjungos reikalavimai pažeidžia kitų darbuotojų, nepriklausančių profsąjungai, teises bei interesus, profesinė sąjunga kelia ir neįmanomus įgyvendinti ekonominius reikalavimus. Šiuo metu, kai AB „Achema“ gamykla dėl  dujų brangimo Europoje ir geopolitinių priežasčių susiduria su dideliais iššūkiais, reikalaujama prisiimti įsipareigojimą didinti atlyginimus pagal būsimą infliaciją, kuriai, akivaizdu, įmonė neturi jokios įtakos ir jos suvaldyti negali, taip pat dalintis bendrovės pelnu. Bendrovės vadovas pabrėžia, kad darbuotojų sąlygas stengiamasi nuolat gerinti vadovaujantis vidiniais įmonės dokumentais, kurie galioja visiems darbuotojams.

Anot R. Miliausko, „Achemoje“ atlyginimų peržiūra vykdoma vadovaujantis bendrovėje galiojančiais darbo apmokėjimo nuostatais ir atsižvelgiant į bendrovės finansines galimybes, atlyginimų rinkos duomenis, makroekonominės situacijos pokyčius. Nuo š.m. sausio 1 d. sujungtos pastovioji ir kintama atlyginimų dalys, bendrovės gamybinių ir aptarnaujančių padalinių darbuotojams atlygis padidintas 3,5 proc., o gamyklai atstačius gamybinius pajėgumus (planuojama, kad tai įvyks nuo balandžio pradžios), darbo užmokestis papildomai bus padidintas dar 6,5 proc.

2022 m. darbo užmokesčio fondą bendrovė padidino 5 mln. eurų, tai yra tokio dydžio suma, kurią įmonė kasmet skiria investicijoms į įrenginių atnaujinimą. Profesinės sąjungos reikalauja, kad darbo užmokesčio fondas būtų padidintas dar bent tiek pat.

„Su dialogo siekiančiais partneriais sutartį pasirašyti galima, tačiau šiuo atveju profesinės sąjungos vadovybės interesas yra ne visų įmonės darbuotojų gerovė, o jos narių interesai ir principai. Profesinės sąjungos vadovybė veikia buldozerio principu – reikalauja gauti viską arba nieko, o jų reikalavimų neįvykdžius, imtasi iniciatyvos visiškai sustabdyti bei žlugdyti gamyklą. Kompromiso nerandame, nes abipusiai susitarimai negali būti grindžiami prievarta ir šmeižtu, melagingos informacijos skleidimu bei kurstymu.

Deja, kilęs konfliktas tarp darbdavio ir darbuotojų keliamas dirbtinai ir neturi priežasties bei tikslo – atlyginimai yra keliami, Lojalumo ir naudų programa veikia, o kompromiso ieškojimą į konflikto lygmenį bandantys perkelti profsąjungų atstovai vardan savo populiarumo aukoja brangų laiką, kuris galėtų būtų skirtas konstruktyviam dialogui ir greitesniam rezultato pasiekimui“,  – pabrėžė R. Miliauskas. 

Bendrovės vadovo teigimu, dabar svarbiausia yra dialogas su darbuotojais, bendras darbas ir sprendimų ieškojimas, kaip optimizuoti veiklą ir dirbti visu pajėgumu.