Vadovybė

Toliau

UAB koncerno ACHEMOS GRUPĖ valdyba

Lidija Lubienė
Valdybos pirmininkė
Gintaras Balčiūnas
Valdybos pirmininkės pavaduotojas
Simonas Klimavičius
Valdybos narys
Rimantas Rėklaitis
Valdybos narys
Kasparas Jurgelionis
Valdybos narys

UAB koncerno ACHEMOS GRUPĖ vadovai

Linas Sabaliauskas
Generalinis direktorius
Simonas Klimavičius
Ekonomikos ir finansų direktorius
Gintautas Kanapeckas
Kontrolės ir vidaus audito direktorius