Vadovybė

Toliau

UAB koncerno ACHEMOS GRUPĖ valdyba

Gintaras Balčiūnas
Valdybos pirmininkės pavaduotojas
Lidija Lubienė
Valdybos pirmininkė
Audrius Bendaravičius
Valdybos narys
Rimantas Rėklaitis
Valdybos narys
Kasparas Jurgelionis
Valdybos narys

UAB koncerno ACHEMOS GRUPĖ vadovai

Linas Sabaliauskas
Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Audrius Bendaravičius
Generalinis direktorius
Giedrius Nomeika
Vystymo direktorius