Vadovybė

Toliau

UAB koncerno ACHEMOS GRUPĖ valdyba

Lidija Lubienė
Valdybos pirmininkė
Gintaras Balčiūnas
Valdybos pirmininkės pavaduotojas
Nerius Jasinavičius
Valdybos narys
Rimantas Rėklaitis
Valdybos narys
Adomas Žadeika
Valdybos narys

UAB koncerno ACHEMOS GRUPĖ vadovai

Mindaugas Deksnys
Generalinis direktorius
Kastytis Braziulis
Kontrolės ir vidaus audito direktorius
Giedrius Jakubauskas
Finansų direktorius