Socialinė atsakomybė

Toliau

Ilgalaikę verslo sėkmę užtikrina ne tik gautas pelnas, bet ir gebėjimas juo dalytis. Tokiu požiūriu vadovaujasi koncernas ACHEMOS GRUPĖ. Jam socialiai integruotas verslas yra vienas iš veiklos prioritetų. Atviras bendravimas su visuomene leidžia ne tik įsiklausyti į jos poreikius, bet ir nuveikti daugiau, negu iš verslo reikalaujama.

Koncernas ir jam priklausančios bendrovės nuolat bendradarbiauja su mokslo įstaigomis: remia moksleivius, studentus, universitetus ir mokyklas. ACHEMOS GRUPĖ yra suteikusi pagalbą įvairioms kultūros ir socialinėms organizacijoms: vaikų namams, muziejams, daugeliui kitų įstaigų bei institucijų. Didžiausios koncerno bendrovės aktyviai dalyvauja regionų visuomeniniuose, šviečiamuosiuose, labdaros ir kitokiuose projektuose, dažnai pačios juos ir inicijuoja. ACHEMOS GRUPĖS įmonių partnerystė su vietos gyventojais neretai skaičiuoja dešimtmečių istoriją.

Koncerno socialinės partnerystės iniciatyvos:

Dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondas

Siekiant tęsti koncerno ACHEMOS GRUPĖ įkūrėjo ir prezidento dr. Bronislovo Lubio mecenatystės veiklą, jo žmonos Lidijos Lubienės, dukros Jūratės Žadeikienės bei koncerno ACHEMOS GRUPĖ iniciatyva 2013 metais įsteigtas Dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondas. Daugiausia fondo dėmesio ir paramos sulaukia mažiau valstybės lėšų gaunančios, bet šalies klestėjimui labai svarbios sritys: mokslas ir švietimas, menas ir kultūra.

  • 730 tūkst. Eur

Trečius veiklos metus skaičiuojantis Dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondas nuo veiklos pradžios jau skyrė apie 730 tūkst. eurų paramos.

Praėjusiais metais daugiausia lėšų – 58 tūkst. eurų – fondas skyrė Vilniaus universiteto, kurį rėmė jau antrus metus, mokslinei veiklai. Be šios paramos, dar 7 tūkst. eurų buvo išdalyti trijų geriausių universiteto studentų stipendijoms.

Trečius veiklos metus skaičiuojantis Dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondas nuo veiklos pradžios jau skyrė apie 730 tūkst. eurų paramos.

  • 50 tūkst. Eur

Šiais metais Fondas tradiciškai skyrė 30 tūkst. eurų visą Žemaitijos regiono inteligentiją vienijančiam Plungės M. Oginskio festivaliui organizuoti. Taip pat 20 tūkst. eurų suma paremta Nacionalinio Kauno dramos teatro veikla, o Lietuvos muzikinės kultūros flagmanui – Lietuvos nacionalinei filharmonijai paremti skirta net 50 tūkst. eurų suma.

  • 30 tūkst. Eur

Dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondas taip pat palaiko iniciatyvas, skatinančias Lietuvos istorijos ir kultūros paveldo išsaugojimą bei tradicijų puoselėjimą. Todėl šiemet jau skirta apie 30 tūkst. eurų įvairiems edukaciniams, istoriniams, kultūriniams, knygų leidybos ir kitiems projektams remti.

Šiemet Fondas taip pat parėmė keletą mokyklų, draugijų, kultūros ir kitų mažiau valstybės dėmesio sulaukusių organizacijų.

Sužinokite daugiau fondo interneto svetainėje.

Socialinė partnerystė regionuose

Koncerno ACHEMOS GRUPĖ įmonės nuolat bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis, skatina naujas iniciatyvas, leidžiančias gerinti gyvenimo sąlygas, įgyti naujų žinių.

  • 540 tūkst. Eur

AB „Achema“ yra aktyvi bendruomenės renginių dalyvė ir rėmėja – 2015 metais bendrovė  parėmė daugiau kaip 40 socialinės pakraipos nevyriausybinių organizacijų. Iš viso pernai labdarai ir paramai įmonė skyrė per 540 tūkst. eurų. Ypač daug dėmesio rinkdamasi paramos projektų kriterijus bendrovės vadovybė skiria organizacijų kuriamai pridėtinei vertei ir bendruomeniškumui formuoti.

AB „Achema“ priklauso VšĮ „Žalioji karta“, kurios pagrindinė veikla – Jonavos rajono moksleivių papildomas ugdymas, akcentuojant informacinio raštingumo, gamtos mokslų ir verslumo kryptį. Organizacija yra įregistruota švietimo ir mokslo įstaigų registre, turi šiuolaikišką chemijos laboratoriją.

  • 360 tūkst. Eur

Bendrovė KLASCO bendruomenių ir visuomeninių organizacijų paramai iš viso skyrė jau daugiau kaip 360 tūkst. eurų. Daugiausia paramos sulaukė Klaipėdos miesto savivaldybė ir vietos bendruomenės. Nuolat skiriama lėšų jūrinės kultūros renginiams – Klaipėdos miesto savivaldybės organizuojamai Jūros šventei ir Didžiųjų burlaivių regatai, džiazo festivaliui, sporto klubo „Audra“ veiklai bei kitoms iniciatyvoms.

Įmonė „Agrochema“ nuolat remia žemdirbių šventes įvairiuose Lietuvos regionuose. Daugiausia švenčių, renginių, iniciatyvų ir organizacijų buvo remiama Jonavoje bei tuose miestuose, kuriuose veikia įmonės  agrocentrai „Agromax“.

 

reEkologiškos elektros energijos gamintoja „Renerga“ daug metų kryptingai
prisideda prie socialinės gerovės kūrimo. Vienas svarbiausių bendrovės veiklos principų – gamtos išsaugojimas ateities kartoms. Šio tikslo „Renerga“ siekia aktyviai bendradarbiaudama su gyventojais ir bendruomenėmis, įtraukdama jas į aplinkosaugos veiklą. Viena jau gražia tradicija tapusių „Renergos“ iniciatyvų ‒ nuo 2003 m. įgyvendinamas tęstinis projektas su moksleiviais. Jame dalyvauja vaikai iš vietovių, kuriose veikia „Renergos“ elektrinės. Jaunosios kartos atstovams dukart per metus organizuojami specialūs renginiai: vasaros stovyklos ir viktorinos. Tiek vienose, tiek kitose dalyvaujantys vaikai susipažįsta su atsinaujinančia energija, klimato kaitos iššūkiais ir būdais juos spręsti. Mokiniai kaskart atlieka ypatingas kūrybines užduotis. Pavyzdžiui, į atsinaujinančią energiją pažvelgia pro vaizdo kameros objektyvą, kuria inscenizacijas, rengia verslo planus ar dalyvauja valstybės valdymo proceso imitacijose.

„Global Compact“

Koncernas ACHEMOS GRUPĖ 2005 metais prisijungė prie Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo „United Nations Global Compact“ tinklo, taip pat tapo „Global Compact Network Lithuania“ nariu.

2013-aisiais koncernas įsiliejo į Lietuvos socialiai atsakingo verslo asociaciją (LAVA) ir dabar veikia laikydamasis 10 pasaulinio susitarimo principų žmogaus teisių, darbo sąlygų, aplinkos apsaugos ir antikorupcijos srityse.