Socialinė atsakomybė

Toliau

Ilgalaikę verslo sėkmę užtikrina ne tik gautas pelnas, bet ir gebėjimas juo dalytis. Tokiu požiūriu vadovaujasi koncernas ACHEMOS GRUPĖ. Jam socialiai integruotas verslas yra vienas iš veiklos prioritetų. Atviras bendravimas su visuomene leidžia ne tik įsiklausyti į jos poreikius, bet ir nuveikti daugiau, negu iš verslo reikalaujama.

Koncernas ir jam priklausančios bendrovės nuolat bendradarbiauja su mokslo įstaigomis: remia moksleivius, studentus, universitetus ir mokyklas. ACHEMOS GRUPĖ yra suteikusi pagalbą įvairioms kultūros ir socialinėms organizacijoms: vaikų namams, muziejams, daugeliui kitų įstaigų bei institucijų. Didžiausios koncerno bendrovės aktyviai dalyvauja regionų visuomeniniuose, šviečiamuosiuose, labdaros ir kitokiuose projektuose, dažnai pačios juos ir inicijuoja. ACHEMOS GRUPĖS įmonių partnerystė su vietos gyventojais neretai skaičiuoja dešimtmečių istoriją.

Koncerno socialinės partnerystės iniciatyvos:

Dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondas

Siekiant tęsti koncerno ACHEMOS GRUPĖ įkūrėjo ir prezidento dr. Bronislovo Lubio mecenatystės veiklą, jo žmonos Lidijos Lubienės, dukros Jūratės Žadeikienės bei koncerno ACHEMOS GRUPĖ iniciatyva 2013 metais įsteigtas Dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondas. Daugiausia fondo dėmesio ir paramos sulaukia mažiau valstybės lėšų gaunančios, bet šalies klestėjimui labai svarbios sritys: mokslas ir švietimas, menas ir kultūra.

 

  • 770 tūkst. Eur

 

Dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondas nuo veiklos pradžios jau skyrė apie 770 tūkst. eurų paramos.
Didžiausia Fondo paramos dalis – 70 tūkst. eurų – šiais metais suteikta Lietuvos nacionalinei filharmonijai, didžiausiai šalies koncertinei organizacijai, per metus surengiančiai 300–400 koncertų ir puoselėjančiai Lietuvos muzikinę kultūrą. Parama skirta Filharmonijos 77-ajam koncertų sezonui, siekiant aktyviai plėtoti bendradarbiavimą su Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybėmis ir pasiekiant nutolusius, mažiau kultūrinių renginių sulaukiančius regionus.

Dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondas nuo veiklos pradžios jau skyrė apie 770 tūkst. eurų paramos.

  • 70 tūkst. Eur

 

Šiais metais Fondas tradiciškai skyrė 15 tūkst. eurų visą Žemaitijos regiono inteligentiją vienijančiam tarptautiniam Plungės Mykolo Oginskio festivaliui organizuoti ir daugiau nei 16 tūkst. eurų įvairiems edukaciniams, istoriniams, kultūriniams ir kitiems projektams remti.

  • 30 tūkst. Eur

 

Šiemet Fondas taip pat parėmė keletą globos, socialinių, ugdymo, kultūros ir kitų mažiau valdžios dėmesio sulaukusių organizacijų.

Sužinokite daugiau Fondo interneto svetainėje.

Socialinė partnerystė regionuose

UAB koncerno ACHEMOS GRUPĖ įmonės kuria ilgametes tradicijas būti lyderėmis socialinės atsakomybės ir aplinkosaugos srityse. Koncerno bendrovės nuolat investuoja į projektus, susijusius su gamtos saugojimu, siekia būti vietos bendruomenes vienijančiu branduoliu: aktyviai dalyvauja socialinėje veikloje, remia kultūros ir sporto renginius.

  • 860 tūkst. Eur

 

AB „Achema“ visi darbuotojai yra apdrausti savanoriškuoju sveikatos draudimu. Bendrovė garantuoja darbuotojams papildomas išmokas ir premijas jubiliejų proga, pašalpas artimųjų mirties atvejais, kompensuoja mokslo atostogas ir kitą socialinę veiklą. Vienintelėje Lietuvoje darbdaviui priklausančioje sveikatos priežiūros įstaigoje „Achemos“ poliklinikoje darbuotojai gali nemokamai pasitikrinti sveikatą, gauti odontologų paslaugas.

2016 m. bendrovė per 860 tūkst. eurų paramos skyrė daugiau kaip trisdešimčiai socialinės pakraipos, jaunimo užimtumo, kultūros ir sporto projektų.

  • 400 tūkst. Eur

 

AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija (KLASCO) bendruomenių ir visuomeninių organizacijų paramai iš viso skyrė beveik 400 tūkst. eurų. Daugiausia paramos sulaukė Klaipėdos miesto savivaldybė ir vietos bendruomenės. Nuolat skiriama lėšų jūrinės kultūros renginiams – Klaipėdos miesto savivaldybės organizuojamai Jūros šventei ir Didžiųjų burlaivių regatai, džiazo festivaliui, sporto klubo „Audra“ veiklai bei kitoms iniciatyvoms.

 

 

Įmonė „Agrochema“ nuolat remia žemdirbių šventes įvairiuose Lietuvos regionuose. Daugiausia švenčių, renginių, iniciatyvų ir organizacijų buvo remiama Jonavoje bei tuose miestuose, kuriuose veikia įmonės  agrocentrai „Agromax“.

 

 

re

Žaliosios energijos gamintoja „Renerga“ daug metų kryptingai prisideda prie socialinės gerovės kūrimo. Vienas svarbiausių bendrovės veiklos principų – gamtos išsaugojimas ateities kartoms. Šio tikslo „Renerga“ siekia aktyviai bendradarbiaudama su gyventojais ir bendruomenėmis, įtraukdama jas į aplinkosaugos veiklą. Viena jau gražia tradicija tapusių „Renergos“ iniciatyvų ‒ nuo 2003 m. įgyvendinamas tęstinis projektas su moksleiviais. Jame dalyvauja vaikai iš vietovių, kuriose veikia „Renergos“ elektrinės. Jaunosios kartos atstovams dukart per metus organizuojami specialūs renginiai: vasaros stovyklos ir viktorinos. Tiek vienose, tiek kitose dalyvaujantys vaikai susipažįsta su atsinaujinančia energija, klimato kaitos iššūkiais ir būdais juos spręsti. Mokiniai kaskart atlieka ypatingas kūrybines užduotis. Pavyzdžiui, į atsinaujinančią energiją pažvelgia pro vaizdo kameros objektyvą, kuria inscenizacijas, rengia verslo planus ar dalyvauja valstybės valdymo proceso imitacijose.

„Global Compact“

Koncernas ACHEMOS GRUPĖ 2005 metais prisijungė prie Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo „United Nations Global Compact“ tinklo, taip pat tapo „Global Compact Network Lithuania“ nariu.

2013-aisiais koncernas įsiliejo į Lietuvos socialiai atsakingo verslo asociaciją (LAVA) ir dabar veikia laikydamasis 10 pasaulinio susitarimo principų žmogaus teisių, darbo sąlygų, aplinkos apsaugos ir antikorupcijos srityse.