Karjera

Toliau

Koncernas ACHEMOS GRUPĖ yra viena didžiausių verslo grupių Lietuvoje. Jis valdo per 50 įmonių, veikiančių chemijos pramonės, krovos ir logistikos, energetikos, remonto, prekybos, apgyvendinimo ir sveikatinimo paslaugų bei kitose srityse. Vienas svarbiausių mūsų išteklių – profesionalūs ir kompetentingi darbuotojai, patyrę savo srities specialistai. Mes vertiname atsakingus, darbščius ir tobulėti norinčius darbuotojus. Siūlome jiems ne tik patrauklias ir kvalifikaciją atitinkančias darbo sąlygas, socialines garantijas, bet ir profesinio augimo galimybes, nuolatinius mokymus bei palankų organizacinį mikroklimatą.

Dėl šiuo metu vykdomų atrankos sistemos diegimo darbų, prašome Jūsų savo gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu: cv@achemosgrupe.lt. Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs patvirtinate, kad susipažinote su Koncerno „Achemos grupė“ kandidatų asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir sutinkate su jų nuostatomis.

Ačiū už Jūsų supratingumą. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Šiuo metu ieškome:

Koncernas ieško naujo komandos nario – iniciatyvaus, gebančio sisteminti didelius informacijos kiekius, jaunesniojo duomenų analitiko (-ės).

Darbo aprašymas

• Operatyvinės informacijos rinkimas bei sisteminimas
• Didelės apimties duomenų apdorojimas ir tikrinimas
• Investicinių duomenų apdorojimas
• Periodinių ataskaitų rengimas
• Duomenų bazės priežiūra ir administravimas

Reikalavimai kandidatui

• Aukštasis išsilavinimas finansų, ekonomikos ar matematikos mokslų srityje
• Labai geri darbo MS Office (Excel, Word, PowerPoint) įgūdžiai
• Verslo apskaitos žinios ir darbo patirtis finansų srityje (privalumas)
• Gebėjimas dirbti savarankiškai, efektyviai apdoroti ir sisteminti didelius informacijos kiekius
• Geros anglų kalbos žinios (rusų kalbos mokėjimas būtų privalumas)
• Kruopštumas, kritinis mąstymas, organizuotumas
• Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija)

Darbdavys siūlo

• Atsakingą ir įdomų darbą vienoje didžiausių verslo grupių Lietuvoje
• Dinamišką darbo aplinką
• Augti skatinančius profesinius iššūkius
• Profesionalią ir draugišką komandą
• Palaikančius ir patyrusius vadovus
• Nuolatinio profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes
• Saviraiškos ir idėjų inicijavimo galimybes
• Teisingą atlygį už darbą ir patrauklų socialinį paketą – atlyginimą nuo 1500 iki 2500 pagal kompetenciją ir susitarimą.

Koncernas „Achemos grupė“ plečia investicijų finansinės priežiūros komandą ir ieško patyrusių specialistų. Kviečiame prisijungti:

Investicijų finansinės priežiūros analitiką (-ę) – Vilniuje

Reikalavimai pareigybei:

Aukštasis ar jam prilygtas išsilavinimas ekonomikos, finansų, ar matematikos srityse.

Ne mažiau, nei 2 m. darbo patirtis investicijų grąžos vertinimo bei rizikos veiksnių analizės, makroekonominių duomenų analizės, investicijų planavimo srityse

Puikūs analitinio mąstymo, gebėjimo suprasti ir apibendrinti įgūdžiai

Iniciatyvumas, puikūs planavimo ir organizavimo įgūdžiai

Puikūs darbo pagrindinėmis MS Office (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) programomis įgūdžiai

Darbo komandoje įgūdžiai, gebėjimas dirbti dinamiškoje aplinkoje

Sklandi lietuvių kalba, geras anglų kalbos mokėjimas

Privalumai:

Veiklos procesų, finansinio planavimo, rodiklių ir ekonominės analizės išmanymas ir patirtis

Darbo su analitikos programomis (Qlik Sense, Microsoft Power BI) patirtis.

Siūlome darbą su profesionalia kolegų komanda ir savo srityje lyderiaujančiomis bendrovėmis, įdomią bei dinamišką darbo aplinką, socialines garantijas, konkurencingą atlygį ir patrauklią motyvacinę sistemą.

Savo CV ir motyvacinį laišką siųskite el. pašto adresu cv@achemosgrupe.lt. Garantuojame kandidatų duomenų konfidencialumą. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (KLASCO) – tarptautinės prekybos rinkos dalyvė, didžiausia Klaipėdos uosto paslaugų įmonė, darbui Klaipėdoje ieško inžinieriaus (-ės) remontui.

Darbo pobūdis:

–  vykdyti esamų Bendrovės pastatų ir statinių techninę priežiūrą vadovaujantis statybos  techniniu reglamentu STR 01.03.07:2017;

–   organizuoti esamų objektų rekonstravimą ir remontą, vadovaujantis galiojančiais norminiais dokumentais;

–   organziuoti ir vykdyti statomų, rekonstruojamų ar remontuojamų Bendrovės infrastruktūros objektų statybos techninę priežiūrą;

–  ruošti konkursines sąlygas Bendrovės infarstruktūros objektų statybos, rekonstravimo ir remonto darbų rangovo parinkimo konkursams;

–  vertinti statybinių medžiagų ir darbo sąnaudų, reikalingų statybos projektams įgyvendinti, kiekybę bei rengti preliminarias sąmatas.

Reikalavimai:

–     aukštasis techninis ar statybinis išsilavinimas;

–     ypatingų statinių statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos atestatas;

–     teisės aktų, reglamentuojančių projektavimo, statybos darbus, išmanymas;

–     statybos skaičiuojamųjų kainų (sąmatų) sudarymo principų išmanymas;

–     įvairių statybos darbų kokybės reikalavimų išmanymas;

–     puikus statybos darbų technologinių procesų išmanymas;

–     geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (AutoCAD pagrindai);

–     geros anglų ir rusų kalbos žinios;

–     komunikabilumas, atsakingumas, kruopštumas;

–     vadovaujamo ar priežiūros darbo patirtis statybų srityje ne mažiau 5 metų.

Mes siūlome:

  • įdomų ir dinamišką darbą,
  • kompetencijų ugdymą bei periodinius profesinius mokymus,
  • konkurencingą nuo 2000 Eur atlygį.

CV ir motyvacinį laišką su nuoroda į poziciją  siųsti el. paštu personalas@klasco.lt . Kilus klausimams skambinti telefonu: 8 46 399110.  Informuosime tik atrinktuosius kandidatus.

Mieli Kandidatai,

siekdami skaidriai informuoti Jus apie kandidatuojant į laisvą darbo vietą UAB koncerne „ACHEMOS GRUPĖ“ (toliau – Koncernas) pateikto gyvenimo aprašymo, kartu su juo pateiktų dokumentų (jeigu tokie pateikiami), juose esančių duomenų ir informacijos, taip pat duomenų ir informacijos, gautos kandidatų atrankos metu, tvarkymą Koncerne, teikiame Jums šią informaciją.
Informuojame Jus, kad Jūsų gyvenimo aprašymas, kartu su juo pateikti dokumentai (jeigu tokie pateikiami) ir juose esantys bei kandidatų atrankos metu (pokalbių, testų metų) gauti Jūsų duomenys bei informacija bus tvarkoma tik kandidato atrankos į laisvą darbo vietą Koncerne tikslu. Šiuo tikslu Koncernas gali kontaktuoti su Jūsų buvusiu darbdaviu, siekdamas išsiaiškinti Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Su esamu darbdaviu Koncernas gali kontaktuoti tik Jūsų sutikimo pagrindu. Taip pat paminėtina, kad viešai prieinami asmens duomenys apie kandidatą, taip pat gali būti renkama, tačiau tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek tie asmens duomenys yra tiesiogiai reikalingi ir aktualūs darbo pareigoms ir funkcijoms, į kurias pretenduoja kandidatas, vykdyti.
1. Duomenų valdytojas – UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“, buveinės adresas Vykinto g. 14, Vilnius, el. pašto adresas info@achemosgrupe.lt.
2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – el. pašto adresas dap@achemosgrupe.lt, tel. Nr. 8 612 22646.
3. Duomenų tvarkymo tikslai. Aukščiau nurodytų Jūsų duomenų tvarkymo tikslas – tinkamos kvalifikacijos kandidato į laisvą darbo vietą paieška ir atranka.
4. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Bendrovės teisėtas interesas vykdyti darbuotojų atranką, siekiant priimti į darbą reikiamos kvalifikacijos, gebėjimų ir savybių asmenį.
5. Asmens duomenų gavėjai. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:
5.1. duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas Koncernui (tarpininkai, kurie tvarko duomenis tam, kad sudaryti ir administruoti sutartis su klientais; informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos paslaugas);
5.2. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.);
5.3. Koncerno kontroliuojamoms dukterinės bendrovėms;
5.4. kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
5.5. kitiems asmenims tik Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo;
Jeigu į šį asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėje esantys asmens duomenų gavėjai, asmens duomenys perduodami tik į Komisijos sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas valstybes arba tik į valstybes, kurių atžvilgiu taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. ar 3 d., 49 str. 1 d. nustatytos apsaugos priemonės, su kuriomis turėtumėte galimybę susipažinti 1 – ame ir 2 – ame punkte nurodytais kontaktais.
6. Duomenų subjektų teisės. Informuojame Jus, kad turite šias teises: teisę prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Šias teises galite įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka.
Prašymai dėl teisių įgyvendinimo Koncernui turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.
Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, maloniai prašome kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną 2 – ame punkte nurodytais kontaktais arba į Koncerną 1 – ame punkte nurodytais kontaktais.
7. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi 3 mėnesių laikotarpį nuo darbuotojų atrankos pabaigos dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.
8. Automatizuotų sprendimų priėmimai. Informuojame, kad šie Jūsų duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.
9. Skundų teikimas. Informuojame, kad Jūs turite teisę skųsti Koncerno veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).

+ Jaunesnysis analitikas

Koncernas ieško naujo komandos nario – iniciatyvaus, gebančio sisteminti didelius informacijos kiekius, jaunesniojo duomenų analitiko (-ės).

Darbo aprašymas

• Operatyvinės informacijos rinkimas bei sisteminimas
• Didelės apimties duomenų apdorojimas ir tikrinimas
• Investicinių duomenų apdorojimas
• Periodinių ataskaitų rengimas
• Duomenų bazės priežiūra ir administravimas

Reikalavimai kandidatui

• Aukštasis išsilavinimas finansų, ekonomikos ar matematikos mokslų srityje
• Labai geri darbo MS Office (Excel, Word, PowerPoint) įgūdžiai
• Verslo apskaitos žinios ir darbo patirtis finansų srityje (privalumas)
• Gebėjimas dirbti savarankiškai, efektyviai apdoroti ir sisteminti didelius informacijos kiekius
• Geros anglų kalbos žinios (rusų kalbos mokėjimas būtų privalumas)
• Kruopštumas, kritinis mąstymas, organizuotumas
• Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija)

Darbdavys siūlo

• Atsakingą ir įdomų darbą vienoje didžiausių verslo grupių Lietuvoje
• Dinamišką darbo aplinką
• Augti skatinančius profesinius iššūkius
• Profesionalią ir draugišką komandą
• Palaikančius ir patyrusius vadovus
• Nuolatinio profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes
• Saviraiškos ir idėjų inicijavimo galimybes
• Teisingą atlygį už darbą ir patrauklų socialinį paketą – atlyginimą nuo 1500 iki 2500 pagal kompetenciją ir susitarimą.

+ Investicijų finansinės priežiūros analitiką (-ę) – Vilniuje

Koncernas „Achemos grupė“ plečia investicijų finansinės priežiūros komandą ir ieško patyrusių specialistų. Kviečiame prisijungti:

Investicijų finansinės priežiūros analitiką (-ę) – Vilniuje

Reikalavimai pareigybei:

Aukštasis ar jam prilygtas išsilavinimas ekonomikos, finansų, ar matematikos srityse.

Ne mažiau, nei 2 m. darbo patirtis investicijų grąžos vertinimo bei rizikos veiksnių analizės, makroekonominių duomenų analizės, investicijų planavimo srityse

Puikūs analitinio mąstymo, gebėjimo suprasti ir apibendrinti įgūdžiai

Iniciatyvumas, puikūs planavimo ir organizavimo įgūdžiai

Puikūs darbo pagrindinėmis MS Office (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) programomis įgūdžiai

Darbo komandoje įgūdžiai, gebėjimas dirbti dinamiškoje aplinkoje

Sklandi lietuvių kalba, geras anglų kalbos mokėjimas

Privalumai:

Veiklos procesų, finansinio planavimo, rodiklių ir ekonominės analizės išmanymas ir patirtis

Darbo su analitikos programomis (Qlik Sense, Microsoft Power BI) patirtis.

Siūlome darbą su profesionalia kolegų komanda ir savo srityje lyderiaujančiomis bendrovėmis, įdomią bei dinamišką darbo aplinką, socialines garantijas, konkurencingą atlygį ir patrauklią motyvacinę sistemą.

Savo CV ir motyvacinį laišką siųskite el. pašto adresu cv@achemosgrupe.lt. Garantuojame kandidatų duomenų konfidencialumą. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

+ Inžinieriaus (-ės) remontui.

AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (KLASCO) – tarptautinės prekybos rinkos dalyvė, didžiausia Klaipėdos uosto paslaugų įmonė, darbui Klaipėdoje ieško inžinieriaus (-ės) remontui.

Darbo pobūdis:

–  vykdyti esamų Bendrovės pastatų ir statinių techninę priežiūrą vadovaujantis statybos  techniniu reglamentu STR 01.03.07:2017;

–   organizuoti esamų objektų rekonstravimą ir remontą, vadovaujantis galiojančiais norminiais dokumentais;

–   organziuoti ir vykdyti statomų, rekonstruojamų ar remontuojamų Bendrovės infrastruktūros objektų statybos techninę priežiūrą;

–  ruošti konkursines sąlygas Bendrovės infarstruktūros objektų statybos, rekonstravimo ir remonto darbų rangovo parinkimo konkursams;

–  vertinti statybinių medžiagų ir darbo sąnaudų, reikalingų statybos projektams įgyvendinti, kiekybę bei rengti preliminarias sąmatas.

Reikalavimai:

–     aukštasis techninis ar statybinis išsilavinimas;

–     ypatingų statinių statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos atestatas;

–     teisės aktų, reglamentuojančių projektavimo, statybos darbus, išmanymas;

–     statybos skaičiuojamųjų kainų (sąmatų) sudarymo principų išmanymas;

–     įvairių statybos darbų kokybės reikalavimų išmanymas;

–     puikus statybos darbų technologinių procesų išmanymas;

–     geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (AutoCAD pagrindai);

–     geros anglų ir rusų kalbos žinios;

–     komunikabilumas, atsakingumas, kruopštumas;

–     vadovaujamo ar priežiūros darbo patirtis statybų srityje ne mažiau 5 metų.

Mes siūlome:

  • įdomų ir dinamišką darbą,
  • kompetencijų ugdymą bei periodinius profesinius mokymus,
  • konkurencingą nuo 2000 Eur atlygį.

CV ir motyvacinį laišką su nuoroda į poziciją  siųsti el. paštu personalas@klasco.lt . Kilus klausimams skambinti telefonu: 8 46 399110.  Informuosime tik atrinktuosius kandidatus.

+ Kandidatų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Mieli Kandidatai,

siekdami skaidriai informuoti Jus apie kandidatuojant į laisvą darbo vietą UAB koncerne „ACHEMOS GRUPĖ“ (toliau – Koncernas) pateikto gyvenimo aprašymo, kartu su juo pateiktų dokumentų (jeigu tokie pateikiami), juose esančių duomenų ir informacijos, taip pat duomenų ir informacijos, gautos kandidatų atrankos metu, tvarkymą Koncerne, teikiame Jums šią informaciją.
Informuojame Jus, kad Jūsų gyvenimo aprašymas, kartu su juo pateikti dokumentai (jeigu tokie pateikiami) ir juose esantys bei kandidatų atrankos metu (pokalbių, testų metų) gauti Jūsų duomenys bei informacija bus tvarkoma tik kandidato atrankos į laisvą darbo vietą Koncerne tikslu. Šiuo tikslu Koncernas gali kontaktuoti su Jūsų buvusiu darbdaviu, siekdamas išsiaiškinti Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Su esamu darbdaviu Koncernas gali kontaktuoti tik Jūsų sutikimo pagrindu. Taip pat paminėtina, kad viešai prieinami asmens duomenys apie kandidatą, taip pat gali būti renkama, tačiau tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek tie asmens duomenys yra tiesiogiai reikalingi ir aktualūs darbo pareigoms ir funkcijoms, į kurias pretenduoja kandidatas, vykdyti.
1. Duomenų valdytojas – UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“, buveinės adresas Vykinto g. 14, Vilnius, el. pašto adresas info@achemosgrupe.lt.
2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – el. pašto adresas dap@achemosgrupe.lt, tel. Nr. 8 612 22646.
3. Duomenų tvarkymo tikslai. Aukščiau nurodytų Jūsų duomenų tvarkymo tikslas – tinkamos kvalifikacijos kandidato į laisvą darbo vietą paieška ir atranka.
4. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Bendrovės teisėtas interesas vykdyti darbuotojų atranką, siekiant priimti į darbą reikiamos kvalifikacijos, gebėjimų ir savybių asmenį.
5. Asmens duomenų gavėjai. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:
5.1. duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas Koncernui (tarpininkai, kurie tvarko duomenis tam, kad sudaryti ir administruoti sutartis su klientais; informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos paslaugas);
5.2. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.);
5.3. Koncerno kontroliuojamoms dukterinės bendrovėms;
5.4. kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
5.5. kitiems asmenims tik Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo;
Jeigu į šį asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėje esantys asmens duomenų gavėjai, asmens duomenys perduodami tik į Komisijos sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas valstybes arba tik į valstybes, kurių atžvilgiu taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. ar 3 d., 49 str. 1 d. nustatytos apsaugos priemonės, su kuriomis turėtumėte galimybę susipažinti 1 – ame ir 2 – ame punkte nurodytais kontaktais.
6. Duomenų subjektų teisės. Informuojame Jus, kad turite šias teises: teisę prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Šias teises galite įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka.
Prašymai dėl teisių įgyvendinimo Koncernui turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.
Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, maloniai prašome kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną 2 – ame punkte nurodytais kontaktais arba į Koncerną 1 – ame punkte nurodytais kontaktais.
7. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi 3 mėnesių laikotarpį nuo darbuotojų atrankos pabaigos dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.
8. Automatizuotų sprendimų priėmimai. Informuojame, kad šie Jūsų duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.
9. Skundų teikimas. Informuojame, kad Jūs turite teisę skųsti Koncerno veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).