Aplinkosauga

Toliau

Koncernas „Achemos grupė“ ir jo dukterinės bendrovės siekia veikti kuo racionaliau ir taupiau naudojant gamtos išteklius bei nuosekliai mažinant poveikį aplinkai. Gamyboje diegiamos efektyvios, aplinką tausojančios technologijos ir taršą mažinančios prevencijos priemonės. Koncernui priklausančios įmonės yra įdiegusios aplinkos apsaugos vadybos sistemas, atitinkančias ISO 14001 standarto reikalavimus.

ahema-paruostas
Iš visų koncerno įmonių daugiausia į aplinkosaugos priemones investuoja azoto trąšų ir kitų pramoninių chemijos produktų gamintoja AB „Achema“. Bendrovė itin daug dėmesio skiria energijos sąnaudų mažinimui ir įrangos modernizavimui. 2015 metais ne tik pradėjo veikti nauji gamyklos agregatai, bet ir buvo atnaujinta laboratorinė įranga, aplinkos sąlygų matavimo prietaisai, skirti taršos prevencijai užtikrinti. Įmonės poveikis aplinkai, palyginti dabartinius aplinkos taršos rodiklius su buvusiais prieš 10-20 metų, sumažėjo keleriopai.

2008 metais AB „Achema“ pasirašė istorinį susitarimą su LR Aplinkos ministerija dėl investicijų į aplinkos apsaugą. Tai reiškia, kad bendrovė, vykdydama Kioto protokolo Bendrojo įgyvendinimo mechanizmo projektą, parduoda suteiktus teršalų mažinimo vienetus, o gautas lėšas investuoja tik į aplinkosaugos projektus. AB „Achema“ savanoriškai įgyvendinami du Kioto protokolo projektai vien per metus anglies dioksido išmetimą į atmosferą leido sumažinti 1,3 mln. tonų. 2006 metais Helsinkio komisija, kuri rūpinasi Baltijos jūros aplinkos apsauga, išbraukė AB „Achema“ iš „karštųjų taškų“ sąrašo.

„Achemos“ aplinkos apsaugos iniciatyvos ne kartą įvertintos. Per Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimų (NAVA) ceremoniją 2009 m. AB „Achema“ tarp didžiųjų šalies pramonės įmonių buvo pripažinta Metų aplinkosaugos įmone. 2012-aisiais AB „Achema“ tarp Lietuvos verslo lyderių buvo  pripažinta „Žaliausia įmone 2011“.

Sužinokite daugiau AB „Achema“ interneto svetainėje.

aplinkosaugaachema

klasco

AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija (KLASCO) teritorijoje vyksta aktyvi krova, todėl itin svarbu, kad bendrovės veikla neturėtų neigiamos įtakos Kuršių marių ekosistemai ir gyventojams. KLASCO, siekdama mažinti aplinkai daromą poveikį, taiko pažangias krovos darbų technologijas ir naudoja modernią įrangą. 2013 metais bendrovėje įdiegta ir sertifikuota aplinkos vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio standarto ISO 14001:2004 reikalavimus.

Įmonėje trąšos kraunamos uždarais konvejeriais, kurie turi kietąsias daleles surenkančius oro filtrus. Uždarais konvejeriais su oro filtrais aprūpintas ir 2011 metais pradėtas eksploatuoti grūdų terminalas. Įmonėje sumontuota 12 metrų aukščio triukšmo slopinimo siena. Įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, apskaitomos ir kontroliuojamos ozono sluoksnį ardančios medžiagos.

2015 metais KLASCO Klaipėdos uoste sutvarkė lietaus nuotekų valymo įrenginius ir taip užtikrino, kad į uosto akvatoriją patektų tik švarus vanduo.

Sužinokite daugiau KLASCO interneto svetainėje

 

klascoaplinkosauga

Kroviniu-terminalas

UAB „Krovinių terminalas“ yra vienas moderniausių prie Baltijos jūros veikiančių naftos ir chemijos produktų krovos terminalų Rytų Europos šalyse. Jo veikla atitinka visus tarptautinėje rinkoje galiojančius saugos bei patikimumo reikalavimus. Tai pirmas regione terminalas, kuriame yra įdiegtos ir veikia net keturios ISO standartų reikalavimus atitinkančios vadybos sistemos.

Terminale veikia daugiau kaip 1 mln. eurų kainavusi moderni garų rekuperavimo įrenginių sistema, kuri surenka benzino garus, išsiskiriančius kraunant tanklaivius. Bendrovė, siekdama visiškos oro kokybės kontrolės, visoje terminalo teritorijoje įrengė 87 oro taršos detektorius. Benzino saugyklose buvo sumontuoti plaukiojantys stogai, kurie 95 proc. sumažina lakiųjų organinių junginių garavimą, įdiegtos kitos priemonės, apsaugančios nuo vandens ir oro taršos. Įmonės veiklą nuolat tikrina valstybinė pavojingų objektų komisija.

Sužinokite daugiau „Krovinių terminalo“ interneto svetainėje.

krovtermaplinkosauga

agro

Agroverslo bendrovė „Agrochema“ kartu su AB „Achema“ 2010 metais specialiu ženklu pradėjo žymėti gaminamą ir parduodamą produkciją. Šios dvi įmonės dalyvauja edukaciniame projekte „Būk atsakingas ‒ saugok Baltijos jūrą“. Projektas leidžia supažindinti Lietuvos ūkininkus su Baltijos jūros aplinkosaugos problemomis, atsakingai naudoti azoto trąšas ir mažinti Baltijos jūros eutrofikaciją.

„Agrochema“ yra Lietuvos augalų apsaugos asociacijos narė. Jonavoje, Šeduvoje, Vilkaviškyje, Viduklėje įrengti specializuoti pesticidų sandėliai.

Sužinokite daugiau „Agrochemos“ interneto svetainėje.

agrochemaaplinkosauga

renerga12
UAB „Renerga“ gamina ekologišką elektros energiją iš saulės, vandens ir vėjo.

Sužinokite daugiau „Renergos“ interneto svetainėje.

renergaaplinkosauga

+ AB „Achema“

ahema-paruostas
Iš visų koncerno įmonių daugiausia į aplinkosaugos priemones investuoja azoto trąšų ir kitų pramoninių chemijos produktų gamintoja AB „Achema“. Bendrovė itin daug dėmesio skiria energijos sąnaudų mažinimui ir įrangos modernizavimui. 2015 metais ne tik pradėjo veikti nauji gamyklos agregatai, bet ir buvo atnaujinta laboratorinė įranga, aplinkos sąlygų matavimo prietaisai, skirti taršos prevencijai užtikrinti. Įmonės poveikis aplinkai, palyginti dabartinius aplinkos taršos rodiklius su buvusiais prieš 10-20 metų, sumažėjo keleriopai.

2008 metais AB „Achema“ pasirašė istorinį susitarimą su LR Aplinkos ministerija dėl investicijų į aplinkos apsaugą. Tai reiškia, kad bendrovė, vykdydama Kioto protokolo Bendrojo įgyvendinimo mechanizmo projektą, parduoda suteiktus teršalų mažinimo vienetus, o gautas lėšas investuoja tik į aplinkosaugos projektus. AB „Achema“ savanoriškai įgyvendinami du Kioto protokolo projektai vien per metus anglies dioksido išmetimą į atmosferą leido sumažinti 1,3 mln. tonų. 2006 metais Helsinkio komisija, kuri rūpinasi Baltijos jūros aplinkos apsauga, išbraukė AB „Achema“ iš „karštųjų taškų“ sąrašo.

„Achemos“ aplinkos apsaugos iniciatyvos ne kartą įvertintos. Per Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimų (NAVA) ceremoniją 2009 m. AB „Achema“ tarp didžiųjų šalies pramonės įmonių buvo pripažinta Metų aplinkosaugos įmone. 2012-aisiais AB „Achema“ tarp Lietuvos verslo lyderių buvo  pripažinta „Žaliausia įmone 2011“.

Sužinokite daugiau AB „Achema“ interneto svetainėje.

aplinkosaugaachema

+ AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija (KLASCO)

klasco

AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija (KLASCO) teritorijoje vyksta aktyvi krova, todėl itin svarbu, kad bendrovės veikla neturėtų neigiamos įtakos Kuršių marių ekosistemai ir gyventojams. KLASCO, siekdama mažinti aplinkai daromą poveikį, taiko pažangias krovos darbų technologijas ir naudoja modernią įrangą. 2013 metais bendrovėje įdiegta ir sertifikuota aplinkos vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio standarto ISO 14001:2004 reikalavimus.

Įmonėje trąšos kraunamos uždarais konvejeriais, kurie turi kietąsias daleles surenkančius oro filtrus. Uždarais konvejeriais su oro filtrais aprūpintas ir 2011 metais pradėtas eksploatuoti grūdų terminalas. Įmonėje sumontuota 12 metrų aukščio triukšmo slopinimo siena. Įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, apskaitomos ir kontroliuojamos ozono sluoksnį ardančios medžiagos.

2015 metais KLASCO Klaipėdos uoste sutvarkė lietaus nuotekų valymo įrenginius ir taip užtikrino, kad į uosto akvatoriją patektų tik švarus vanduo.

Sužinokite daugiau KLASCO interneto svetainėje

 

klascoaplinkosauga

+ UAB „Krovinių terminalas“

Kroviniu-terminalas

UAB „Krovinių terminalas“ yra vienas moderniausių prie Baltijos jūros veikiančių naftos ir chemijos produktų krovos terminalų Rytų Europos šalyse. Jo veikla atitinka visus tarptautinėje rinkoje galiojančius saugos bei patikimumo reikalavimus. Tai pirmas regione terminalas, kuriame yra įdiegtos ir veikia net keturios ISO standartų reikalavimus atitinkančios vadybos sistemos.

Terminale veikia daugiau kaip 1 mln. eurų kainavusi moderni garų rekuperavimo įrenginių sistema, kuri surenka benzino garus, išsiskiriančius kraunant tanklaivius. Bendrovė, siekdama visiškos oro kokybės kontrolės, visoje terminalo teritorijoje įrengė 87 oro taršos detektorius. Benzino saugyklose buvo sumontuoti plaukiojantys stogai, kurie 95 proc. sumažina lakiųjų organinių junginių garavimą, įdiegtos kitos priemonės, apsaugančios nuo vandens ir oro taršos. Įmonės veiklą nuolat tikrina valstybinė pavojingų objektų komisija.

Sužinokite daugiau „Krovinių terminalo“ interneto svetainėje.

krovtermaplinkosauga

+ „Agrochema“

agro

Agroverslo bendrovė „Agrochema“ kartu su AB „Achema“ 2010 metais specialiu ženklu pradėjo žymėti gaminamą ir parduodamą produkciją. Šios dvi įmonės dalyvauja edukaciniame projekte „Būk atsakingas ‒ saugok Baltijos jūrą“. Projektas leidžia supažindinti Lietuvos ūkininkus su Baltijos jūros aplinkosaugos problemomis, atsakingai naudoti azoto trąšas ir mažinti Baltijos jūros eutrofikaciją.

„Agrochema“ yra Lietuvos augalų apsaugos asociacijos narė. Jonavoje, Šeduvoje, Vilkaviškyje, Viduklėje įrengti specializuoti pesticidų sandėliai.

Sužinokite daugiau „Agrochemos“ interneto svetainėje.

agrochemaaplinkosauga

+ „Renerga“

renerga12
UAB „Renerga“ gamina ekologišką elektros energiją iš saulės, vandens ir vėjo.

Sužinokite daugiau „Renergos“ interneto svetainėje.

renergaaplinkosauga