Dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondas

Dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondas

Siekiant tęsti koncerno „Achemos grupė“ įkūrėjo prezidento dr. Bronislovo Lubio mecenatystės veiklą, jo žmonos Lidijos Lubienės, jo dukros Jūratės Žadeikienės ir koncerno „Achemos grupė“ iniciatyva 2013 m. įsteigtas Dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondas. Pagrindinės fondo paramos sritys bus orientuojamos į švietimą, kultūrą ir mokslą.

2013 m. skirta parama:

  • Fondas Lietuvos universitetams skyrė 375 tūkst. litų paramą. Trims didžiausiems universitetams - Vilniaus, Kauno technologijos ir Klaipėdos - padalinta po 125 tūkst. litų.
  • Fondas 100 tūkst. litų parėmė Plungiškių draugiją, VIII-ojo tarptautinio Mykolo Oginskio festivalio organizavimui.
  • Slavų tradicinei muzikos mokyklai skirta 10 tūkst. litų parama festivalio Vilniuje „Pokrovskije kolokola“ organizavimui.
  • Fondas skyrė 25 tūkst. litų paramą Telšių vyskupijos kurijai Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus organizavimui.
  • Klaipėdos sentikių bendruomenei skirta 10 tūkst. litų parama.
  • Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signatarų klubas paremtas 10 tūkst. litų.

Daugiau informacijos apie fondo veiklą